Wat is facility management?
Een goede bedrijfsvoering is méér dan alleen maar een product in de markt zetten. Elk bedrijf heeft te maken met randvoorwaarden, zoals huisvesting, arbozaken, inrichting, gebouwonderhoud, beveiliging, inkoop, catering, repro en capaciteitsplanning. Zeer diverse zaken, die één ding gemeen hebben: ze moeten uw werk ondersteunen. Goed management van deze facilitaire zaken levert u geld op! Want goed facilitair management betekent een efficiënte en kostenbesparende bedrijfsvoering! Facility & Workspace Solutions helpt u daarbij.

Wat levert goed facilitair management op?
Vaak ontbreken tijd en specifieke kennis om de facilitaire zaken goed op te zetten en te beheren. Begrijpelijk, want u weet natuurlijk alles van úw producten en klanten. En het is verstandig om u daar op te concentreren. Maar door facilitaire zaken goed en efficiënt gestalte te geven, bespaart u tijd en geld. En dat verbetert uw positie op de markt.

Geen enkel bedrijf is hetzelfde. Daarom gaat Facility & Workspace Solutions uit van uw unieke situatie. Omdat wij een onafhankelijke dienstverlener zijn stellen we alleen úw belang voorop. Zo garanderen wij een aanpak op maat en dat levert het beste resultaat op. Wij staan dan ook bekend om onze onafhankelijke Raadgevende, Realistische en Resultaatgerichte werkwijze. Zodat u uw handen vrij heeft voor uw kernactiviteiten.

» terug

Facility management bestaat uit …
een heel scala diensten die uw werk ondersteunen. Een goede facilitaire organisatie bespaart u tijd, geld én kopzorgen. Ontdek zelf de veelzijdige aspecten van facility management. Facility & Workspace Solutions helpt u al deze bedrijfszaken op de beste manier in te zetten. Hoe? Dat vertellen wij u graag.

Ontdek zelf de vele facetten van facility management door op onderstaand schema te klikken.archivering
Een goed archief is het halve werk. Daarom is digitalisering en professionalisering van belang. Wij adviseren u over DIV, uitbesteding, brandveiligheid en alle andere aspecten van een goede archivering.
» terug

post/repro
Op welke manier organiseert u uw post en repro het beste? Printers, postmachines, uitbesteden, communicatienetwerken… Het zijn maar enkele voorbeelden die het belang van dit onderwerp onderstrepen. Het is de moeite waard om eens de zaken goed op een rijtje te laten zetten.
» terug

receptie
De receptie is uw visitekaartje voor externe bezoekers. Maar het is méér dan dat. Denk maar eens aan alle ondersteunende taken die de receptie uitvoert. Advies hierover is altijd zinvol. Ook de technische aspecten van de receptie verdienen de nodige aandacht, bijvoorbeeld de keuze voor een telefooncentrale.
» terug

schoonmaak
Naast allerlei wettelijke eisen spelen bij de schoonmaak van uw bedrijf ook prijs en kwaliteit een belangrijke rol. En natuurlijk de aard van uw bedrijf: in een cleanroom wordt anders schoongemaakt dan in een klaslokaal. Goed advies en contractbeheer kan veel schelen: in tijd en geld. Professioneel advies is dus geen overbodige luxe.
» terug

vervoer
Een goede logistiek is een belangrijk aspect voor uw klanten. Het is dus zaak een goed vervoersplan te hebben. En dat ook goed uit te voeren. Logistieke vraagstukken vragen om een goede analyse en oplossing!
» terug

gebouwbeheer
Netwerken, E, B en W, technische installaties, reparaties en vervangingen … Gebouwbeheer bestaat uit veel onderdelen. Vaak is er pas aandacht voor als er iets misloopt. De kunst is om vooraf een goed beleid te voeren, zodat u met de minste kosten het meeste bereikt. Goed advies en een helder beleid zijn daarbij onmisbaar!
» terug

hygiëne en milieu
Salmonella, voedselvergiftiging… Niemand wil daarmee geconfronteerd worden. Daarom zijn er wettelijke eisen, maar ook vanuit de maatschappij is de druk groot. Daarom is het zaak om uw hygiëne - en milieubeleid goed op de rails te hebben staan. Analyse, advies en implementatie helpen u het beleid op te zetten, te evalueren en bij te stellen. Dat is een hele geruststelling!
» terug

ondersteunende diensten
Human rersources, communicatie, verhuur meubilair, verhuizingen… Allerlei zaken die ook met facility management te maken hebben. Vaak is goed advies hierbij het halve werk!
» terug

restauratieve voorzieningen
HACCP is de standaard op dit terrein. Voor u lijkt het geheimtaal, maar voor ons is het gesneden koek. Belangrijk is hoe u uw restauratieve voorzieningen inricht. Wat is voor u de beste keus en hoe organiseert u dat? En: hoe verzekert u zich van een goede prijs-kwaliteitverhouding? Analyse, advies, onderhandeling over contracten, implementatie en organisatie zijn daarbij van belang. Een kundig facility manager ondersteunt u daarbij. En dat levert altijd wat op…
» terug

bedrijfshulpverlening
Een goede BHV is letterlijk van levensbelang. Ook bij dit aspect van facility management komen wettelijk eisen om de hoek kijken. Maar wil BHV een succes worden, dan moet het goed ingekaderd zijn in uw bedrijf. Deskundig advies over opleidingen, oefeningen en beleid is beslist de moeite waard!
» terug

parkmanagement
Een bedrijvenpark (her)ontwikkelen en organiseren is een hele kunst. Wettelijke eisen, economische vraagstukken en mogelijke (EU-)subsidies zijn belangrijke aspecten van dit vakgebied. Een kundig en ervaren facility manager biedt hier uitstekende ondersteuning!
» terug

bedrijfsbeveiliging
Hoe beveiligt u uw bedrijf? En werkt het in de praktijk wel zo goed? Van beleidsvragen tot alledaagse kwesties (‘wie doet de sluitronde?’): een goede bedrijfsbeveiliging verdient uw aandacht. Want door tijdig te investeren, bespaart u veel kosten en ellende. Een professionele adviseur doorziet álle aspecten van bedrijfsbeveiliging. Zodat u met een gerust gevoel ’s avonds de deur achter u sluit!
» terug

service level agreement
Wat wil uw bedrijf bieden aan interne klanten? Een belangrijke vraag die altijd de service aan externen beïnvloedt. Duidelijke afspraken over de interne dienstverlening worden vastgelegd in een service level agreement. Het uitgangspunt voor verbetering van werkprocessen. Van beleidsstuk tot integratie: een facilitair manager neemt deze taken graag en vakkundig van u over.
» terug

centrale inkoop
Kwantumvoordeel omdat u aan collectieve inkoop doet via Facility & Workspace Solutions. Maar ook andere manieren om uw inkoop te professionaliseren worden onderzocht. Zodat u zeker weet dat u de beste keuze maakt…
» terug

energie
De vrije energiemarkt is een feit. Maar heeft dat nu gevolgen voor uw bedrijf? Overstappen of niet? Andere energiebronnen gaan gebruiken of veilig bij het oude blijven? Een goed facilitair manager zet de keuzemogelijkheden op een rij. En geeft u een goede analyse met een helder advies. Zonodig worden onderhandelingen gevoerd en contracten gesloten. U doet daar zeker uw voordeel mee!
» terug

huisvesting
De huisvestingsparameter geeft antwoord op al uw huisvestingsvragen: van een simpele verbouwing tot uitgebreide nieuwbouw. Maar daarbij stopt goed facility management niet. Ook de uitvoering van huisvestingsplannen hoort erbij: van het huren van tijdelijk meubilair tot het zoeken van een goede locatie. Een facilitair manager neemt alle zorgen op dit terrein uit uw handen.
» terug

arbo
Er zijn veel wettelijke regels over arbo. En dat maakt het er niet overzichtelijker op. En sluiten die wettelijke eisen aan bij uw eigen wensen? Arbobeleid is een belangrijk maar ingewikkeld onderdeel van het bedrijfsbeleid. Daarom is het verstandig om een deskundig en ervaren facilitair manager het arbobeleid te laten analyseren en bijsturen. Zodat u zeker weet dat u het beste en veiligste beleid voert. Dat is voor u een hele geruststelling.
» terug

inrichting
Hoe richt ik mijn bedrijf het beste in? En met welk meubilair doe ik dat? Een facilitair manager inventariseert uw wensen en behoeften. En geeft daar een oplossing op maat voor. Van inrichtingsconcept tot het monteren van de meubels: een goed facilitair manager regelt het allemaal voor u.
» terug

werkprocessen
Snel en efficiënt werken. Dat wil elke organisatie. Maar hoe organiseert u dat in uw specifieke situatie? Een objectieve analyse leidt tot een helder advies. En ook de implementatie neemt een facility manager voor zijn rekening. U gunt uzelf dat voordeel toch ook?
» terug

Nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden om uw facilitair management te versterken.